KLUIS

 • Bewaar je meest waardevolle voorwerpen in een kluis in het bankkantoor. In geval van een inbraak of brand blijven ze zo intact.
 • Indien je toch graag thuis over een kluis beschikt, houd dan rekening met volgende elementen:
  • Een kluis A & B moet kwaliteitsvol zijn en goed geplaatst worden. Raadpleeg dan ook voor de keuze en installatie van een kluis een professional.
  • De muurkluis die met beton en staalhaken in de muur ingewerkt wordt, zal het wegtrekken ervan enigszins bemoeilijken.
  • Losse kluizen worden idealiter verankerd in de muur en in de vloer. Veranker hoekkluizen in beide aangrenzende muren.
  • Een vloerkluis wordt idealiter chemisch verankerd in een betonnen vloer. Dergelijke kluis is echter niet praktisch, wordt best in de constructiefase van de woning geïnstalleerd en kan water doorlaten (bv. bij het kuisen). Als je voor een vloerkluis opteert, kies dan voor een type met een dichtingsring.
  • Kies steeds voor een stevig slot. Plaats een kluis op een plek die niet makkelijk bereikbaar is, dus zeker niet in de slaapkamer.
  • Sluit uw kluis nooit op het bestaande alarmsysteem aan, maar voorzie een apart stil alarm. Zo zal het risico op paniekreacties vanwege een inbreker in het geval van een woningoverval tot een minimum beperkt worden.
 • Als er geen kluis voorzien werd, bewaar dan nooit juwelen, cheques en bankkaarten samen in één en dezelfde ruimte. Anders kan een dief probleemloos een fikse buit bijeen graaien. Bewaar die zaken daarom liever verspreid over het huis op onvoorspelbare plaatsen.

Teru naar vorige pagina