TYPES VERWARMINGSINSTALLATIES

Kiezen voor een bepaald type verwarming is vaak een moeilijke klus. Dit is sterk afhankelijk van het type woning en de verwachte evolutie van de energieprijzen. Elke keuze houdt echter een risico in. Om de gehele woning te beschermen tegen de mogelijke risico?s die gepaard gaan met de verwarmingsinstallatie, is het aan te raden een brandwerende deur te plaatsen tussen de stookruimte en de andere vertrekken van het huis (aan de binnenkant van het verwarmingslokaal).

Hieronder volgen een paar tips volgens het type verwarmingssysteem die je kunnen helpen om je verwarmingsinstallatie zo veilig mogelijk te maken.

Verwarming met stookolie

  • Isoleer de ruimte waar de boiler zich bevindt best door middel van een brandwerende deur. Om zo te vermijden dat druppende stookolie gaat ontbranden door de brander van de boiler. Op deze manier kan de stookolie zich niet verder verspreiden. De ideale oplossing bestaat erin een systeem te voorzien dat de brander automatisch dooft, gekoppeld aan een ander systeem dat de brandstoftoevoer automatisch afsnijdt wanneer er brand zou ontstaan.

Verwarming met gas

  • Installeer de boiler, in het geval van een installatie op aardgas, zo hoog mogelijk in je woning, indien mogelijk zelfs op de zolder. Zo kunnen de risico?s al voor een groot stuk worden teruggedrongen. De plaatsing is daarom niet duurder en in geval van een explosie is de schade ook beperkter.

Elektrische verwarming

  • Zorg er bij een elektrische verwarming voor dat de elektrische installatie een correct vermogen heeft.

Verwarming met convectoren

  • Zorg ervoor dat, in het geval van verwarming door middel van individuele convectoren, deze niet te dicht bij brandbare voorwerpen worden opgesteld, zoals gordijnen of siervoorwerpen.
  • Gebruik convectoren uiteraard niet als handdoekrekje. Zorg er ook voor dat ze optimaal werken en de lucht dus vrij kan circuleren!

Nog één algemene tip:

  • Opgelet! Vermijd zo veel mogelijk de stookruimte te gebruiken als opslagplaats of als was- en droogruimte.

Gebruik gas op een veilige manier

Spring voorzichtig om met gas!

  • Laat de aansluiting, de controle en het onderhoud van je gasinstallatie over aan een professionele installateur.
  • Maak je gebruik van gasflessen? Sluit de hoofdkraan van de gasfles na gebruik steeds af. Gebruik en bewaar gasflessen steeds rechtop op een vlakke ondergrond op een goed verluchte plaats. Het best worden de gasflessen vastgemaakt waardoor ze niet kunnen omvallen. Houd ze uit de buurt van ontvlambare materialen en controleer regelmatig de aansluitingen (er bestaan verschillende soorten aansluitingen).
  • Wanneer je langere tijd geen gas gebruikt (bijvoorbeeld wanneer je met vakantie gaat), draai dan de hoofdgaskraan dicht.

Teru naar vorige pagina