BRANDBLUSAPPARAAT

Brandblusapparaat

Een brandblusapparaat kan een beginnende brand blussen, maar er is opleiding en een zekere ervaring nodig om op een efficiënte manier te werk te gaan zonder de eigen veiligheid op het spel te zetten.

 • Installeer bij voorkeur een brandblusapparaat op iedere toegankelijke verdieping. Stel de brandblusapparaten ergens centraal op, bijvoorbeeld in de gang.
 • Opteer in het geval van een woning voor brandblusapparaten met water (ook waterschuim genoemd) of poeder. De brandblusapparaten worden geklasseerd volgens het soort brand dat ze kunnen blussen. In een woning is een droogpoederblusser van categorie A, B of mogelijk zelfs C het meest geschikt.
 • Leer op voorhand omgaan met een brandblusapparaat. Lees daarom aandachtig de gebruiksaanwijzing die op het toestel staat. Maar vooraleer je met een brandblusapparaat aan de slag gaat, bel eerst de hulpdiensten op het nummer 112! Ga daarna als volgt tewerk:
  • Neem het brandblusapparaat uit de houder.
  • Activeer het brandblusapparaat door:
   • De veiligheidspin uit te trekken.
   • De knop/slagpin in te drukken (deze zit soms op de handgreep, al naargelang het model). Op dat moment hoor je dat het toestel zich onder druk zet.
  • Test het brandblusapparaat kort, weg van het vuur, door op het spuitstuk te drukken. Het product moet nu uit het brandblusapparaat komen. Is dit niet het geval, meerbepaald bij een poederblusser, aarzel dan niet om het toestel even te schudden om het poeder los te maken (het kan soms opeengepakt zitten).
  • Hou de correcte afstand
   • Poeder: 2 à 4 meter.
   • Waterschuim: 1 à 5 meter.
  • Sta met de deuropening in je rug en richt de straal op de basis van de vlammen. Richt op de vlammen die het dichtst bij je zijn en kom langzaam dichter.

Teru naar vorige pagina