TOEGANGSDEUR TOT HET FLATGEBOUW

Toegangsdeur tot het flatgebouw

Een deur is een van de zwakke plekken waarvan dieven vaak gebruik maken om een huis binnen te dringen. Enkel deuren vervaardigd uit stevig materiaal, uitgerust met een veiligheidsslot in een stevige deurlijst met een kwaliteitsvolle verankering zijn inbraakbestendig. Alleen zo kan je jezelf verweren tegen inbrekers!

Hoe kan een inbreker een deur nu forceren? Een greep uit een aantal inbraakmethoden:

 • Het afbreken van de cilinder wanneer die meer dan 2 mm uitsteekt.
 • Het doorboren van de cilinder.
 • Een schroevendraaier steken tussen de deur en het kozijn om zo de dagschoot naar achter te duwen.
 • Het vervormen van de slotplaat.
 • Uitnemen of breken van de beglazing.
 • Het uit de scharnieren tillen van de deur of het vernielen van de scharnieren.
 • Valse sleutels of een loper te gebruiken.
 • ...
Verschillende modus operandi Verschillende modus operandi Verschillende modus operandi Verschillende modus operandi

Alvorens je over de technische kunstgrepen te buigen, doe je er goed aan je een aantal goede gewoonten aan te meten:

 • Sluit ramen, deuren en buitendeuren, ook als je maar voor eventjes weg bent. Vergeet ook de kleine raampjes niet, zoals het toiletraampje
 • Vergrendel ramen, deuren en buitendeuren altijd wanneer je naar bed gaat en bewaar de sleutels op een vlot toegankelijke plaats.
 • Laat geen sleutels op de binnenkant van ramen en deuren zitten, en berg sleutels ook niet op in een speciaal kastje vlakbij de deur. Inbrekers over de vloer is al erg genoeg; een autodiefstal op de koop toe, kan je wellicht missen als kiespijn.
 • Bewaar jouw sleutels altijd op dezelfde plaats en waar ze van buitenaf niet zichtbaar zijn. Zo vind je ze overigens zelf steeds gemakkelijk terug.
 • Hoe minder sleutels in omloop, hoe beter. Gebruik voor opzetsloten en kierstandhouders op ramen en deuren gelijksluitende sloten (zodat je voor alle sloten maar 1 sleutel nodig hebt).
 • Verberg sleutels nooit op traditionele bergplaatsen, zoals onder de mat of in een bloempot, maar geef hem aan buren die je kan vertrouwen. Spreek duidelijk af dat ze de sleutel alleen mogen afgeven aan iemand anders als jij daar expliciet in hebt toegestemd.
 • Hang geen briefjes die op jouw afwezigheid kunnen wijzen aan de deur. Meld op het antwoordapparaat evenmin de periode dat je afwezig bent.

a. Het slot

Slot

Algemeen bestaan er twee soorten sloten:

 • Insteekslot : de slotkast wordt in de deurvleugel ingebouwd.
 • Opbouwslot : de slotkast wordt op de deurvleugel geplaatst.
 • Geef, indien mogelijk, de voorkeur aan een insteekslot.
 • Wanneer een deur niet dik genoeg is (minder dan 45 mm voor een normale houten deur), installeer je beter een opbouwslot. Door de noodzakelijke uitsparingen voor het insteekslot, zou dat een te dunne deur op die plek precies verzwakken.
 • Een opbouwslot wordt steeds geïnstalleerd op de niet-aanvalszijde van het deurblad. Let erop dat je het opbouwslot en de bijhorende sluitkommen goed op het deurblad en in de omlijsting installeert! Voorzie het opbouwslot A of -grendel ook van de mogelijkheid om deze van buitenaf te sluiten.
 • Kies voor een veilige meerpuntsluiting met minstens 3 sluitpunten (nachtschoten) om de voordeur bijkomend te beveiligen. Een meerpuntsluiting vergrendelt het deurpaneel op meerdere punten in het kozijn. De sluitingen worden met een centrale cilinder bediend.
  |DEMO conische schoot | |DEMO werking slot|
 • Het meerpuntsslot kan achteraf of tijdens de constructiefase van de woning worden gemonteerd. Hoewel geen absolute must, opteer je toch best voor een inzetslot. Indien achteraf geplaatst, moet het materiaal waaruit de deur vervaardigd is, maar ook het kozijn voldoende robuust zijn. Een meerpuntsluiting kan ook worden gemotoriseerd: er bestaan zelfs elektronische sloten die de schoten, zelfs bij stroomuitval, automatisch sluiten.
 • Vaak is van buitenaf nauwelijks herkenbaar welk soort slot wordt gebruikt. Het afschrikeffect van een meerpuntsslot valt daardoor weg en inbrekers kunnen alsnog proberen het slot te forceren.
 • MYTHE: Er bestaan driepuntsluitingen, bestaande uit drie rolnokken, die weliswaar goed isoleren en ervoor zorgen dat de deur niet vervormt, MAAR ze bieden een voordeur geen bijkomende veiligheid. Heel vaak worden die sloten meerpuntssloten genoemd, maar dat zijn ze niet!

Onderdelen van een slot

Dagschoot

De dagschoot B 1 met veer wordt via een tuimelmechanisme door de deurknop of -kruk bediend en laat de deur "in het slot vallen? wanneer ze wordt gesloten, zonder ze echter af te sluiten (vergrendelen). Deze schoot heeft dus geen enkel inbraakvertragend nut. Wanneer er voldoende speling is tussen de deurvleugel en het kozijn, kan ze gemakkelijk van buitenaf geopend worden met behulp van een koevoet, schroevendraaier, of een stuk plastiek ("flipperen").

Nachtschoot

De nachtschoot B 2 (in het beste geval gelamineerd) wordt bediend door een sleutel en maakt het mogelijk de deur te vergrendelen of te ontgrendelen zowel van binnenuit als van buitenaf. Wijs de burger erop dat de nachtschoot, die gemaakt is van gehard staal die minimum 20 mm uitsteekt, niet enkel 's nachts, maar ook overdag, idealiter in een omwenteling, dient uitgedraaid te worden als de deur op slot wordt gedaan.

De lengte van de nachtschoot wordt gemeten wanneer het slot vergrendeld is, van de sluitplaat tot aan de punt van de schoot. Er zijn systemen met één nachtschoot en met meerdere pennen per sluitpunt.

Nachtschoten kunnen verschillende vormen aannemen:

 • Uitspringende (conische) schoten C
 • Zwenkschoten D (courant bij metaalschrijnwerk)
 • Zwenkschoten in haakvorm E (vaak gebruikt bij schuiframen)

Eventueel kan de nachtschoot tegen doorzagen of doorboren beveiligd worden door middel van minimaal twee mangaanstalen boorstiften.

Verschillende soorten sloten

Om de inbraakveiligheid van een deur nog te verhogen, kan het hoofdslot samen worden gebruikt met een bijzetslot, bij voorkeur op kniehoogte. De installatie van bijzetsloten vraagt wel een bijkomende discipline van de bewoners. Ze moeten dit slot daadwerkelijk gebruiken. Bovendien kunnen sloten van dit type vaak niet afgesloten worden bij het verlaten van het gebouw.

Er bestaan verschillende soorten sloten:

 • Het bontebaardslot is een simpel slotsysteem en absoluut niet veilig voor een buitendeur. De sleutelvariaties zijn immers te beperkt. De sleutels zijn zomaar te koop in elke ijzerwinkel. Het is daarom aan te bevelen dit slot te vervangen.
 • Het klavierslot is een veilig systeem, op voorwaarde dat de sleutel voorzien is van minstens zes klavieren of tandjes.
 • Het cilinderslot met een groot aantal sleutelvariaties.

b. De sluitplaat/-kom

Sluitplaat

Zelfs de meest stevige deur met kwaliteitsvol slot haalt weinig uit als er geen sluitplaat/sluitkom voorzien wordt.

De sluitplaat/sluitkom is het element dat is aangebracht op/ingebouwd in het kozijn van de deurlijst en waarin de schoten komen. De sluitplaat/sluitkom zorgt ervoor dat de spleet tussen de deur en de deurlijst minder gemakkelijk toegankelijk is. Zo kan een persoon met slechte bedoelingen de dagschoot niet manipuleren, afbreken of afzagen. Waar houd je best rekening mee om een poging tot inbraak door middel van een schouderstoot of voettrap te doen mislukken?

 • De sluitkom geniet de voorkeur. In het geval van een sluitplaat kan de inbreker nog trachten de dagschoot achter de sluitplaat te manipuleren. Bij de sluitkom is de dagschoot omgeven door een stalen wand.
 • De sluitplaat/kom moet stevig zijn verankerd in de deurlijst en in het metselwerk en is idealiter vervaardigd uit kwaliteitsvol materiaal (gehard staal).
 • De dikte van de roestvrij stalen sluitplaat/sluitkom is idealiter 2 à 3 mm. Zorg er voor dat de schroeven van de sluitplaat/sluitkom lang genoeg zijn en schroef ze vast onder een zodanige hoek dat ze verankerd zitten in de massa van het kozijn.
 • De dagschoot moet minimum 20 mm in de sluitplaat/sluitkom steken. De nachtschoot moet eveneens minimum 20mm in de sluitplaat/sluitkom rusten en is best gelamineerd. Anders kan hij veel te makkelijk losgewrikt worden.
 • Tussen deurblad en kozijn mogen geen kieren van meer dan 2 mm zitten. Een stevige afdekking van deze openingen met een anti-inbraakstrip F kan hier een oplossing bieden.
 • Het kozijnmateriaal moet van een stevige kwaliteit zijn. Te zacht hout kan immers zodanig worden bewerkt met een schroevendraaier dat een inbreker de sluitplaat/sluitkom kan verwringen.
 • De sluitkom kan ook elektrisch aangestuurd worden G, waardoor de dagschoot verbinden kan worden met een parlofoon/videofoon om de deur vanop afstand te openen.

c. De (veiligheids)cilinder

Veiligheidcilinder

Werkingsprincipe van een cilinder

Een cilinder bestaat doorgaans uit:

 • de stator of het cilinderlichaam: het vaste, buitenste deel van de cilinder, dat de behuizing van de rotor vormt
 • de rotor: het draaiende, centrale deel van de cilinder waar de sleutel ingebracht wordt.

Zowel de stator als rotor kan beschermd worden tegen doorboren door de uitrusting met stalen sluitstiften.

Hoe werkt een cilinder nu? Wanneer een sleutel met een aangepast profiel in de rotor wordt gebracht H, komen de stator- en rotorsluitstiften door de veertjes in de juiste positie of combinatie (code) te staan. Daardoor ontgrendelt de cilinder en kan de rotor vrij ronddraaien in de stator. De rotor brengt de sluitneus in beweging, waardoor ook de schoten in beweging worden gebracht.

Veiligheidscilinder

Naast gewone cilindersloten, bestaan er ook veiligheidscilinders.

 • De veiligheidscilinder is voorzien van extra uitspringende stiften voor een verhoogde inbraakbeveiliging. Er zijn ook invoegingen voorzien van gehard metaal om het geheel te beschermen tegen uitboren.
  Voorbeeld met versterking I
  |DEMO animatie cilinder|
 • De zwakke plek rond de sluitstift is dezelfde als bij een gewone cilinder, zodat bijkomende beveiligingsmaatregelen van belang zijn: het installeren van veiligheidsbeslag J (met kerntrekbeveiliging) en van een veiligheidssluitplaat of -kom.
 • Het sleutelprofiel K van een veiligheidscilinder is complex (m.n. de vorm en het aantal inkepingen). De baard van de sleutels bestaat doorgaans uit een reeks punten. Een kopie van de sleutel kan enkel verkregen worden bij vertoon van een veiligheidskaart L die samen met de veiligheidscilinder geleverd wordt. Dat betekent dat er geen valse of gekopieerde versies van deze sleutel in omloop kunnen zijn (zolang het patent van de veiligheidskaart loopt).
 • Er bestaan ook cilinders met dubbele functie M, d.w.z. dat de cilinder langs beide zijden tegelijk bediend kan worden. Dit voegt niets toe aan de inbraakveiligheid, maar kan de persoonlijke veiligheid van bv. senioren wel bevorderen. In het geval de oudere thuis een ongeval heeft en de deur slotvast heeft gemaakt, maar de sleutel op de deur heeft laten steken, kan een vertrouwd persoon die in bezit is van een reservesleutel de deur openen.
 • Een correcte plaatsing beperkt de speling tussen cilinder en deurvleugel, zodat de cilinder niet lateraal kan bewegen.
 • De cilinder mag slechts maximaal 2 mm uit het deurblad komen. Cilinders zijn daarom verkrijgbaar in verschillende lengten. Met behulp van dikteplaatjes, die bij het veiligheidsbeslag geleverd worden, kan de cilinder correct afgesteld worden.
 • Bescherm de zone rond de cilinder door het gebruik van veiligheidsbeslag (langschild of rozet) met kerntrekbeveiliging N. Enkel het sleutelkanaal zou zichtbaar mogen blijven. Het veiligheidsbeslag moet langs binnen worden bevestigd met twee bevestigingspunten, zodat er geen schroeven aan de buitenkant zichtbaar zijn. De randen van het veiligheidsbeslag zijn afgeschuind om het aangrijpen met een tang te beletten.
  |DEMO animatie rozet|
 • Een veiligheidscilinder in een elektronische uitgave vormt eveneens een optie. Welke voordelen van dergelijk systeem kan jij de burger meegeven?
 • Je hebt de mogelijkheid om toegangscontrole uit te voeren.
 • Je kan personen aan de deur registreren op specifieke datum en uur (deze gegevens kunnen voor langere tijd bewaard worden).
 • Verloren of gestolen sleutels kunnen geannuleerd worden, waardoor een persoon met kwade bedoelingen de deur met behulp van deze sleutels niet meer kan ontgrendelen.
 • Gecrypteerde gegevens in de sleutel belemmeren het kopiëren van de sleutel.
 • LED-lichtje aan het slot maken je duidelijk of je al (rood) dan niet (groen) toegang krijgt.
 • Een elektronische veiligheidscilinder kan voorzien worden van een systeem om het doorboren van de cilinder te beletten.

d. Beveiligingsprofiel

Anti-inbraakstrip

|DEMO animatie secustrip|

Als de ruimte tussen de deur en het kozijn voldoende groot is om er een breekijzer of een schroevendraaier tussen te drukken, en de schoot terug in het slot te drukken, kan je een deur gemakkelijk openbreken. Om dit probleem te voorkomen kan je een metalen strip langs de deur en het kozijn aanbrengen.

Teru naar vorige pagina